Ökumenikus temetés

keresztény temetés mindenkinek

Lelkészünk a keresztény hagyományoknak megfelelően búcsúztatja el szerettét, a katolikus temetés vagy a református temetés liturgiájához hasonló módon, azonban azok szigorúan zárt kötöttségei nélkül.

A hit mindenkié:
ökumenikus temetés

A keresztény hit szerint a lélek tovább él, és a halál pusztán egy kapu amelyen átlépve szerettünk az örökkévalóságban létezik tovább. Az egyetlen mérce pedig az életünk során átélt és megosztott szertetet. Az ökumenikus egyházi temetési szertartás erre fókuszál. A lelkész figyelembe veszi a család kéréseit és az elhunyt életéről szóló gyászbeszédet is beemeli a búcsúztatásba kérés esetén.

Az ökumenikus temetés szertartásról

Az élet rendje, hogy véges. Nekünk, itt maradóknak együtt kell élnünk annak tudatával, hogy szerettünk nélkül folytatódik az életünk tovább. A keresztény ember tudja és hiszi, hogy a földi életünk végén méltó módon pihenhetünk meg a feltámadás krisztusi ígéretében bízva.

“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”
Máté 11,28.29

Egyházi búcsúztatásunk során az elhunyt személyére jellemző módon, az ő végakaratával egyezően búcsúzunk. A jelenlévő család, barátok számára is méltó megemlékezést és feloldozó búcsút adva. Az elhunyt több néhány adatnál, a születési événél vagy a lakóhelyénél. Emlékezni a család, a barátok, a közeli ismerősök tudnak a legjobban rá. Ezért a család által írt vagy a család által megadott infomációkból a lelkészi hivatal által írt családi gyászbeszéd is helyet kap az ökumenikus szertartásban. Olvashatja egy családtag vagy a lelkész.

Temetői ravatalnál, szórás helyszínén, hajós búcsúztatásnál, saját otthonukban – minden helyszínen állunk rendelkezésükre.

“Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg sohasem.”
János 11,26

Temetési szertartás bárhol

Az Ökumenikus Egyház missziója, hogy mindenhová elvigye a hit ajándékát és az örök élet üzenetét. Ezért minden olyan helyen, ahol méltósággal lehet temetési szertartást végezni, szolgál. Temetőben, urnatemetőben, hamvak szórásánál, erdei temetésen, hajós temetésen, magánháznál, stb. Az egykor kizárólag a papok által végzett, szigorú liturgia szerinti temetési szertartást felváltotta a polgári búcsúztatás és a kötetlen forma. A keresztény hagyományokra épülő búcúsztató szertartás a hit erejét adja a gyászolóknak, miközben engedi a formát a családhoz és az elhunyt kívánságaihoz igazodni.

 

Várjuk hívását!

Ökumenikus Egyház

Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gy u. 40.
Ny.sz: 01-09-000211
Jogi forma: Keresztény Vallási Egyesület
Adószám: 19239091-1-41
Bank: 12100011-17712208
IBAN: HU58121000111771220800000000
BIC: GNBAHUHB

Kapcsolat

Hivatal: 1132 Budapest, Visegrádi u. 47/b
Telefon: +36 70 719 2835
Email: plebania@keresztenyegyhaz.hu